Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ul.Leśną a ul.Parkową w Śliwicach

----------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 06 lutego 2023 r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.7.2022.WK

 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach od km 0+000 do km 0+371,91.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 06 lutego 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.7.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Śliwice, ul. Ks. dr St.Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach od km 0+000 do km 0+371,91.
          Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 631, 883/2, 630/5, 642, 641, 85/16, 85/13, 630/7*, 643/3*, 643/5* położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Śliwice) z dnia 08 grudnia 2022 r.
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa,
tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
  
 
Starosta Tucholski


plik do pobrania => Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (6 lutego 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (6 lutego 2023, 10:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125