Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki.

________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 14 lutego 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 lutego 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.4.2022.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, reprezentowanemu przez Pana Łukasza Figat z firmy Socha Spółka z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, na podstawie upoważnienia z dnia 19 lipca 2021 r., zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 lutego 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 lutego 2023, 11:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130