OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewn. Sucha ul. Kościelna wraz z bud.kanalizacji deszczowej


Tuchola, dnia 21 marca 2023 r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.2.2022.WK

 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewnętrznej Sucha ul. Kościelna wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 21 marca 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.2.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewnętrznej Sucha ul. Kościelna wraz z budową kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 661/4, 659/2*, 659/3*, 660/1*, 661/2, 64, 43/5*, 44, 41/1*, 40, 784 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Lubiewo).

 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
 
  
Starosta Tucholski

 
Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (311kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 marca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 marca 2023, 12:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84