Zawiadomienie o wydaniu w dniu 06 grudnia 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.29.2023.WK

-------------------------------------------
Tuchola, dnia 06 grudnia 2023 r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 

BD.6740.LUB.29.2023.WK
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. 682 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 06 grudnia 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.29.2023.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Lubiewo ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej Wełpin – Huta od km 0+007 do km 1+986, na terenie działek nr ewid. 41, 84 położonych w obrębie geodezyjnym Wełpin, gmina Lubiewo.

           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718). Możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.

 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (8 grudnia 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (8 grudnia 2023, 14:14:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202