OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010612C Lubiewo – Jania Góra

-----------------------------------------------------------
 
Tuchola, dnia 07 lutego 2024 r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.6.2023.WK
 
   
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi gminnej nr 010612C Lubiewo – Jania Góra.

 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 07 lutego 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.6.2023.WK zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej Wójtowi Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie, rozbudowie drogi gminnej nr 010612C Lubiewo – Jania Góra. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 1104, 750/2, 749, 1103, 750/3, 462/1*, 458/1*, 458/2*, 452/2*, 451/4*, 1142/1*, 355/1*, 354/4*, 354/6* położonych w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Lubiewo).

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa,
tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
 

 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (8 lutego 2024)
Opublikował: Wojciech Kujawa (8 lutego 2024, 10:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148