ZRID obwieszczenie o wydaniu decyzji droga gminna Nr 010564C


Tuchola, dnia 03 listopada 2009r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Gost/38/09
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn,
droga gminna Nr 010564C.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 03 listopada 2009r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Gost/38/09, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn, droga gminna Nr 010564C.
Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej oraz przebudowę linii napowietrznej NN.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (3 listopada 2009)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 grudnia 2009, 10:39:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2297