Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku produkcyjno-magazynowego, na dz. nr ewid. 425/7 i 138/1, poł. w Śliwicach


Tuchola, dnia 31 marca 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
      BD-7351/Śl/6/10
 
                                                              w/g rozdzielnika
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 marca 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Śl/6/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z przyłączami: wodociągowym i energetycznym zalicznikowym, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej i urządzeniami budowlanymi, na dz. nr ewid. 425/7 i 138/1, poł. w Śliwicach.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
Otrzymują:
1. Pan Mariusz KŁOSOWSKI
    pełnomocnik Pana Mariusza BANACHA
     prowadzącego firmę ZHU „PROLAMED” Mariusz Banach
2. Pani Barbara Barycza-Greczko
3. Beata  i Andrzej Narloch
4. Państwo Zofia i Bronisław Rogowscy
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
5. Powiat Tucholski
   Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
    ul. Przemysłowa 6, 89-500 TUCHOLA
6. a/a
 
 
Do wiadomości :
1.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA
2. Pan Mariusz BANACH
    prowadzący firmę ZHU „PROLAMED” Mariusz Banach
 
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 kwietnia 2010, 13:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2419