Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w Cekcynie


Tuchola, dnia 28 kwietnia 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Cekc/39/10
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w Cekcynie
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/ Cekc/39/10, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w Cekcynie.
Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejących przyłączy elektroenergetycznych.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (4 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (4 maja 2010, 07:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2770