Zawiadomienie o wydaniu decyzji-przebudowa i rozbudowa ulic Budowlanej, Usługowej oraz części ulicy Przemysłowej w Tucholi


_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 24 maja 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Tuch/66/10
                                                         
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 24 maja 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Tuch/66/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ulic Budowlanej, Usługowej oraz części ulicy Przemysłowej położonych w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola, Powiat Tucholski.
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
 
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (24 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 maja 2010, 10:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2488