zawiadomienie o wydaniu decyzji GOSPODARSTWO RYBACKIE CHARZYKOWY

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 23 czerwca 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Gost/16/10
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 23 czerwca 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Gost/16/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku hali produkcyjno – magazynowej Zakładu Przetwórstwa Rybnego na terenie działki nr ewid. 510/8 położonej w miejscowości Kamienica, gmina Gostycyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą: separatorem tłuszczów i zbiornikiem uśredniającym, zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem na solankę, instalacją wodociągową ze studnią wodomierzową, instalacja kanalizacyjną zakończoną przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym zalicznikowym ze złączem pomiarowym.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (23 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (23 czerwca 2010, 09:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2793