Zawiadomienie o wydaniu decyzji PILARSKI Lubiewo
Tuchola, dnia 25 czerwca 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
  BD-7351/Lub/43/10
 
 
                                                                                            w/g rozdzielnika
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 22 czerwca 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak  BD-7351/Lub/43/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku magazynu ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i napraw, na terenie działek nr ewid. 109/4, 109/5 i 109/6 w Lubiewie przy ul. Wincentego Witosa 1b wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i urządzeniami budowlanymi.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
 
Otrzymują:
1. Józef Pilarski prowadzący firmę
    HURT DETAL Józef Pilarski
    ul. Wincentego Witosa 1b, 89-526 LUBIEWO
2. Pani Lidia Pilarska
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. Gmina Lubiewo
    ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
4. a/a
 
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (25 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 czerwca 2010, 09:50:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3362