Zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa ulic: Lipowa i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 30 czerwca 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
      BD-7351/Lub/42/10
 
 
w/g rozdzielnika
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 czerwca 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Lub/42/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące przebudowę ulic: Lipowej i Ks. Czarnowskiego (długość 444,00m), budowę ciągu pieszo-rowerowego (długość 186,00m) i chodników (długość 233,00m) wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ewid. 149/5, 1135, 1143/10, 1143/2, 1076, 1097, 1137, 405, 1138, 1143/6, 1143/3 położonych w Lubiewie.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Lubiewo
    ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
2. wszyscy wg załącznika nr 1 zawiadomienia
3. a/a
 
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 lipca 2010, 13:27:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2082