Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania rozbudowa istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, dz. nr ewid. 772 w m. Śliwice


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 30 lipca 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Śl/39/10
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 21 czerwca 2010r. na wniosek Pana Piotra Wutkowskiego, właściciela firmy Z.P.H.U Piotr Wutkowski, ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (2 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 sierpnia 2010, 12:39:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3016