Zawiadomienie o wydaniu decyzji

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 06 sierpnia 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Lub/58/10
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 06 sierpnia 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Lub/58/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą przebudowę stacji uzdatniania wody, na terenie działki nr ewid. 478/12, położonej w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Lubiewo
    ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego
 
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (6 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (6 sierpnia 2010, 11:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2372