Zawiadomienie o wydaniu decyzji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 13 sierpnia 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Śl/39/10
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.  z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 13 sierpnia 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Śl/39/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek,
tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (13 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (13 sierpnia 2010, 09:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3511