OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 15 września 2010r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Cekc/87/10
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  rozbudowy
drogi gminnej nr010345C w miejscowości Bieszewo od drogi powiatowej nr 1031 C Cekcyn-Błądzim
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.    z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo od drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim na terenie działek nr ewid. 339, 114/6LP, 143/1LP, 190, 188 i 198 położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754 ).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (15 września 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 września 2010, 13:18:46)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (15 września 2010, 13:24:12)
Zmieniono: aktyalizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2600