Zawiadominie o wydaniu decyzji-rozbudowa drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuchola, dnia 30 września 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Cekc/87/10
                                                                                  w/g rozdzielnika
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 września 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak  BD-7351/Cekc/87/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo, od drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim, na terenie działek nr ewid. 339, 360, 361, 190, 188/2 i 198/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej TP.S.A. celem uniknięcia kolizji z planowaną rozbudową ww. drogi, na terenie działek nr ewid. 143/1LP, 144/6, 171/5, 171/2, 175/9, 175/11, 175/12, 175/4, 190, 183, 184 i 178 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Cekcyn.
             Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112  w godzinach od 8.00 do godz. 15.00(osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754).
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (1 października 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (1 października 2010, 08:04:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2904