Zawiadomienie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 22 października 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
  BD-7351/Śl/54/10
 
                                                                                           
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 22 października 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Śl/54/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk.
    Zakres prac obejmuję rozbudowę drogi – jezdnia bitumiczna z obustronnymi poszerzeniami jezdni do szerokości 6m, pobocza gruntowe, ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na działki.
 
       Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (27 października 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (27 października 2010, 15:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2140