Zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola


_____________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 04 listopada 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Tuch/161/10
 
 
                                                                                          w/g rozdzielnika
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 04 listopada 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD-7351/Tuch/161/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego (odcinek Stobno-Tuchola).
Zakres prac obejmuje: budowę ciągów pieszo-rowerowych w obszarach zabudowanych, niezabudowanych oraz leśnych, budowę zjazdów do dróg gruntowych i do posesji indywidualnych oraz budowę zatok autobusowych.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (12 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (12 listopada 2010, 15:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2250