Zawiadomienie o wydaniu decyzji-farmy wiatrowej Tuchola – trzech wolnostojących turbin VESTAS V90 w miejscowości Kiełpin

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 30 grudnia 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Tuch/208/10
 
 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 grudnia 2010r. decyzji Starosty Tucholskiego znakBD-7351/Tuch/208/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Tuchola – trzech wolnostojących turbin VESTAS V90 na terenie działek nr ewid. 608 i 651 położonych w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 stycznia 2011, 10:32:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3684