ZRID obwieszczenie - rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż – Piastoszyn


Tuchola, dnia 04 stycznia 2011r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Tuch/1/11
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż – Piastoszyn,
obręb Raciąż: dz. nr ewid. 414, 269, 281/1, 277, 278, 286/4, 287/4, 288, 309, 393, 3904, 395, 410, 411, 412, 408, 417/2, 417/3, 420, 421, 423/12, 423/1, 349/13, 26/12, 26/13, 470/6, 1113 i 470/5 (gmina Tuchola)
obręb Piastoszyn: dz. nr ewid. 159/1, 137, 18/1, 526/2, 525/1, 524/1 (gmina Kęsowo)
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.    z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż - Piastoszyn
obręb Raciąż: dz. nr ewid. 414, 269, 281/1, 277, 278, 286/4, 287/4, 288, 289, 309, 393, 394,
395, 410, 411, 412/1, 408, 417/2, 417/3, 420, 421, 423/12, 423/1, 349/13, 26/12, 26/13, 470/6, 1113 i 470/5 (gmina Tuchola)
obręb Piastoszyn: dz. nr ewid. 159/1, 137, 18/1, 526/2, 525/1, 524/1 (gmina Kęsowo), Powiat Tucholski.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754 ).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (13 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (13 stycznia 2011, 10:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3155