Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącego zakładu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji o warsztat naprawy samochodów ciężarowy-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 17 maja 2011r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 

BD.6740.LUB.21.2011

 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 05 kwietnia 2011r. na wniosek Pana Mariana Roda, prowadzącego firmę Zakład Mechaniki Pojazdowej i Wulkanizacji Marian Roda, ul. Strażacka 4, 89-510 Bysław, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącego zakładu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji o warsztat naprawy samochodów ciężarowych na terenie działki nr ewid. 974/2 położonej przy ulicy Strażackiej 4 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
         Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
       Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (17 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (17 maja 2011, 15:02:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4217