OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

----------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 29 września 2011r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.47.2011

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  budowy
obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

 
           Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4        i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego            (Dz. U.    z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn  na terenie działek nr 173/2, 207/2, 207/3, 184, 206, 204/6, 204/2, 204/5, 204/4 i 197/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bagienica, gmina Gostycyn, Powiat Tucholski.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754 ).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (30 września 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 września 2011, 08:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3042