Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, w Tucholi


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 18 października 2011r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.158.2011
 
 
                                                                                       w/g rozdzielnika
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 18 października 2011r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.158.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, na działkach nr ewid. 3854, 1504/13, 1504/18 i 2280/3, położonych w Tucholi.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Krystyna Szerszyń, Wojciech Kujawa, tel. 52 5590-731, -718).
 
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –JARYŚ-
    Ryszard Szulczyński
    ul. Cegielniana 7a, 89-500 Tuchola
2. pozostałe strony postępowania
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. a/a
 
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 października 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 października 2011, 08:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2449