zawiadomienie o wydaniu w dniu 02 stycznia 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 04 stycznia 2012r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola

BD.6740.CEKC.1.2012


                                                   w/g rozdzielnika


Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 02 stycznia 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 19+ 750,00 do km 21+739,00 długości 1,989 km – granice powiatu Tucholskiego, Powiat Tucholski oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112  w godzinach od 8.00 do godz. 15.00(osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754).

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (16 stycznia 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 stycznia 2012, 12:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009