Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2012r.

-----------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski postanowieniem z dnia 17 maja 2012r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24 kwietnia 2012r. utrzymującą w mocy decyzję nr CEKC.1.2012 Starosty Tucholskiego z dnia 2 stycznia 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 19+750,00 do km 21+739,00 długości 1,989 km - granice powiatu Tucholskiego, Powiat Tucholski.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt-nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7821.6.2012.BG


Treść Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
plik do pobrania (109kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (23 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (23 maja 2012, 13:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238