Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola, na terenie działek nr ewid. 562, 564, 565/1, 566/1, 566/3 i 558/5 położonych w Bladowie, gmina Tuchola.


Tuchola, dnia 16 sierpnia 2012r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.130.2012
   
                                                                                       w/g rozdzielnika
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r .- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.130.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola, na terenie działek nr ewid. 562, 564, 565/1, 566/1, 566/3 i 558/5 położonych w Bladowie, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę –Krystyna Szerszyń, tel. 52 5590731).
 
 
 
Otrzymują:
1. Pan Wojciech Jodźko-Krzak
    pełnomocnik Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
    ul. Straconki 159, 43-318 Bielsko-Biała
2. pozostałe strony postępowania
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. a/a
 
  KSz/MŚ

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (16 sierpnia 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 sierpnia 2012, 10:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3132