Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków do 350 RLM, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola wraz z instalacją elektryczną.

________________________________________________________________________________________
 
Tuchola, dnia 26 października 2012r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.104.2012
   
                                  
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r .- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);


 z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 26 października 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.104.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków do 350 RLM, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola wraz z instalacją elektryczną, w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie istniejącego ośrodka wypoczynkowego „Zajazd Fojutowo”.Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (26 października 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (26 października 2012, 09:07:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2133