Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 14 grudnia 2012r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
   
BD.6740.TUCH.189.2012
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r .- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
   
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 grudnia 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.189.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola wraz z urządzeniami budowlanymi: instalacją naśnieżającą, instalacją oświetleniową, przyłączem energetycznym, w ramach rozbudowy istniejącego ośrodka wypoczynkowego „Zajazd Fojutowo”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
 


metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 grudnia 2012, 09:15:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2800