OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu w dniu 13 listopada 20012r. decyzji Starosty Tucholskiego znakBD.6740.KĘS.33.2012 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Kęs/10/09 z dnia 30 lipca 2009r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 13 listopada 2012r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
BD.6740.KĘS.33.2012
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu w dniu 13 listopada 20012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak                     BD.6740.KĘS.33.2012 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Kęs/10/09 z dnia 30 lipca 2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, obejmującej przebudowę odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno (etap I).
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 13 listopada 20012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak                     BD.6740.KĘS.33.2012 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Kęs/10/09 z dnia 30 lipca 2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, obejmującej przebudowę odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno (etap I).
Zakres zmian obejmuje:
- w wierszu 20 na stronie 1 decyzji licząc od góry, w sentencji decyzji dopisuję „odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5 długość 963,5 [m]…”;
- na stronie 5 decyzji w pkt. 5 dopisuję:
 „- przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno (etap I) – cz.2, odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5 długość 963,5m;
- roboty przygotowawcze,
- poszerzenie;
- ścieżka rowerowa,
- zjazdy z kostki betonowej,
- zjazdy z MMA,
- zatokę autobusową,
- azyl,
- próg zwalniający BRD,
- nawierzchnię,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu BRD,
- oznakowanie pionowe i poziome BRD,
- przepusty,
- pobocza, skarpy, rowy,, ”.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (24 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 stycznia 2013, 12:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982