Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.49.2013


------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 26 kwietnia 2013r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
    BD.6740.TUCH.49.2013
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.49.2013 w sprawie zmiany mojej decyzji, znak BD.6740.TUCH.158.2011 z dnia 18 października 2011r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, na dz. nr ewid. 3859 poł. w Tucholi.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –JARYŚ-
    Ryszard Szulczyński
    ul. Cegielniana 7a, 89-500 Tuchola
2. pozostałe strony postępowania
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. a/a
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (26 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (26 kwietnia 2013, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1616