OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 13 września 2013r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.136.2013
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687);
 
z a w i a d a m i a m
 
 
o wydaniu w dniu 13 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.136.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła w zakresie korekty geometrii jezdni oraz budowie ciągu pieszo jezdnego między miejscowościami Gostycyn a Piła. Etap I.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (13 września 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (13 września 2013, 14:40:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2196