OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu w dniu 16 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.60.2013 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Śl/54/10 z dnia 22 października 2010r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 16 września 2013r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
BD.6740.ŚL.60.2013
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO


o wydaniu w dniu 16 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.60.2013 zmieniającej moją decyzję znak BD-7351/Śl/54/10 z dnia 22 października 2010r. , zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687);

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 16 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak  BD.6740.ŚL.60.2013 zmieniającej moją decyzję znak BD-7351/Śl/54/10 z dnia 22 października 2010r. , zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk.
Zakres zmian obejmuje:
- na stronie 1 decyzji:
- w wierszu 17 licząc od góry, w sentencji decyzji wykreślam „428/12*, 428/14*”;
- w wierszu 19 licząc od góry, w sentencji decyzji wykreślam „571/11*”;
- na stronie 7 decyzji:
- wykreślam pozycję nr 48 i 49 tabeli w całości;
- na stronie 8 decyzji:
- wykreślam pozycję nr 54 tabeli w całości;
- na stronie 11 decyzji:
- wykreślam pozycję nr 48 i 49 tabeli w całości;
- na stronie 12 decyzji:
- wykreślam pozycję nr 54 tabeli w całości;
 
Pozostałe warunki zezwolenia na realizację inwestycji drogowej udzielonego decyzją znak znak BD-7351/Śl/54/10 z dnia 22 października 2010r. - nie ulegają zmianie.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (16 września 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 września 2013, 15:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1815