OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 30 września 2013r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.81.2013
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.81.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota.
Zakres prac obejmuje: rozbudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących kabli i przestawienie szafek energetycznych oraz przebudowę  kolidujących hydrantów naziemnych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101-102, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00 (tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (1 października 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (1 października 2013, 13:32:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2034