zawiadomienie o wydaniu decyzji - targowisko Śliwice___________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 16 grudnia 2013r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
  BD.6740.ŚL.66.2013
 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r .- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409);
 
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 16 grudnia 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.66.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym /budynek gospodarczy z częścią magazynową i sanitarną/ (powierzchnia zabudowy 33.97m2, powierzchnia użytkowa 58.00m2, kubatura 299.48m3) i przyłączami:  wodociągowym kanalizacyjnym  i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 przy ul. Szkolnej w miejscowości Śliwice. Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 412. Trasa instalacji kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie działkami nr ewid. 626/14 i 1304. 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 

KSz/WK/MŚ
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (20 grudnia 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (20 grudnia 2013, 11:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2124