zawiadomienie o wydaniu w dniu 21 lutego 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku administracyjnego komendy powiatowej policji w Tucholi


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 21 lutego 2014r.
  Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
   
BD.6740.TUCH.2.2014
 


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409);
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 21 lutego 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku administracyjnego komendy powiatowej policji (powierzchnia zabudowy 1071.86m2, powierzchnia użytkowa 2175.54m2, kubatura 14532.00m3), na terenie działek nr ewid. 2112/1, 2113/17 położonych przy ulicy Dworcowej w Tucholi wraz z przyłączem cieplnym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji deszczowej, drenażem, przebudową przyłącza wodociągowego, złączem kablowym zasilania rezerwowego, kanalizacją telekomunikacyjną 1-otworową wraz ze studniami, indywidualnym zjazdem z drogi gminnej nr 010725C (ul. Dworcowa, działka nr ewid. 2110/7), wewnętrznymi drogami dojazdowymi, placem manewrowym o wymiarach 20mx20m dla samochodów straży pożarnej, parkingami dla samochodów osobowych interesantów oraz pracowników, zadaszoną wiatą śmietnikową, masztem radiowym o wysokości 21m (wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi), zadaszonymi kojcami z budami dla psów (3 sztuki), ogrodzeniem zewnętrznym w postaci płotu ażurowego oraz muru pełnego z płyt betonowych, murkami oporowymi, ścianą oddzielenia pożarowego od strony południowo- zachodniej (mur pełny z płyt betonowych), kontenerem na agregat prądotwórczy wraz z wydzieleniem ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (mur pełny z płyt betonowych), urządzeniem terenów zielonych (nawierzchni trawiastych), wykonaniem utwardzeń terenu w formie chodników z płyt betonowych oraz płyt ażurowych, ustawieniem elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery /4 sztuki/, maszty flagowe /3 sztuki/, pylon przy wejściu pieszym na działkę od strony ulicy Dworcowej, kosze na śmieci, latarniami oświetlenia zewnętrznego). Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 2113/17, 2110/7. Trasa przyłącza kanalizacji deszczowej przebiegać będzie działkami nr ewid. 2113/17, 2110/7, 2112/1.  
          Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
 
KSz/MŚ

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (21 lutego 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 lutego 2014, 08:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1907