OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji w dniu 21 sierpnia 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.47.2014 zmieniającej swoją decyzję znak BD.6740.CEKC. 81.2013 z dnia 30 września 2013r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 21 sierpnia 2014r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.47.2014         
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji w dniu 21 sierpnia 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.47.2014 zmieniającej swoją decyzję znak BD.6740.CEKC. 81.2013 z dnia 30 września 2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na  rozbudowie drogi gminnej  Nr 010327C- Łosiny – Kowalskie  Błota.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.47.2014 zmieniającej swoją decyzję znak BD.6740.CEKC. 81.2013 z dnia 30 września 2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na  rozbudowie drogi gminnej  Nr 010327C- Łosiny – Kowalskie  Błota, na terenie działek 807*, 808*, 263/2*, 282/8*, 805*, 806*, 802*, 803*, 268/2*, 298/2*, 306/2*, 449/2*, 294/2*, 299/2*,613//2*, 615/4*, 293/8*, 342/2*, 293/10*, 341/2*, 448/2*, 607/2*, 607/3*, 608/2*, 296/2*, 297/2*, 454/2*, 295/8*, 292/2*, 774/2*, 295/6*, 291/2*, 293/12*, 725/2*, 562, 383/10, 307, 610/2, 761, 610/4, 279, 447, 290/17 położonych w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.
 (xxx/x* - działka rolna, leżąca w granicach lokalizacji inwestycji).
Zakres prac obejmuje: rozbudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejących kabli i przestawienie szafek energetycznych oraz przebudowę kolidujących hydrantów naziemnych.
zmiany dotyczą:
- zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu działek o nr ewid. 447 i 436 położonych w miejscowości Kowalskie Błota, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn
 - przestawienie istniejącego słupa energetycznego i poszerzenie jezdni  na odcinku od km 1+ 793,17 do km 1+ 834,75, na działce o nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kowalskie Błota, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn;
- zainstalowanie dwóch dodatkowych słupów z lampami oświetleniowymi ulicznymi z szafką oświetlenia i kablem energetycznym na działce o nr ewid. 436 położonej w miejscowości Kowalskie Błota obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101, 102, 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (27 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (27 sierpnia 2014, 13:11:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320