OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozb.dróg gminnych:ul.Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w m.Cekcyn


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 09 października 2015r.
 
  Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.65.2015.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
     o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn.
 
     Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
      o wydaniu w dniu 09 października 2015r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.65.2015.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn, na terenie działek nr ewid. 348/2*, 360/1*, 341/5*, 362/1*, 362/2*, 358/5*, 359, 349/2, 1906/4, 347/4, 358/2, 349/3,243/1, 243/3, 1614, 273/2, 271, 376, 1750, 361, położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.
 
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101-102, w godzinach pracy Urzędu (tel. 52 55907-17,-18).

                               z up. Starosty               
        Zofia Reszka                
     Naczelnik Wydziału           
Budownictwa i Komunikacji     

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (12 października 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (12 października 2015, 12:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927