Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15.02.2015r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.8.2016.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjnej przy ulicy Przemysłowej w Bysławiu

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 15 lutego 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
   
BD.6740.LUB.8.2016.WK
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 15 lutego 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.8.2016.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjnej (dane techniczne: powierzchnia użytkowa 4502,20m2, powierzchnia zabudowy 4565,60m2, kubatura 47023,00m3) wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej, gazów technicznych oraz zewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, gazów technicznych, przebudową elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, miejscami postojowymi, zielenią izolacyjną, utwardzeniami, na dz. nr ewid. 1109/1, 52/17, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
   

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 lutego 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (16 lutego 2016, 10:16:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600