zawiadomienie o wydaniu w dniu 29 marca 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wiaty na surowce wtórne, na działce nr ewid. 558/5 w Bladowie

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 29 marca 2016r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
   
BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 29 marca 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Spółce z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pozwolenia na budowę wiaty na surowce wtórne (powierzchnia zabudowy 166.67m2, powierzchnia użytkowa 161.57m2, kubatura 900.60m3), na terenie istniejącego składowiska odpadów, na działce nr ewid. 558/5 położonej w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę- Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (29 marca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (29 marca 2016, 11:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830