Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budowę hali produkcyjnej, na działkach nr ewid. 1109/1, 52/27, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 15 lipca 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.30.2016.WK.DD
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 15 lipca 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.30.2016.WK.DD zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia i udzielającej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjnej (dane techniczne: powierzchnia użytkowa 4 502,20m2, powierzchnia zabudowy 4565,60m2, kubatura 47023,00m3) wraz z wewnętrznymi instalacji wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej, gazów technicznych oraz zewnętrznymi instalacji wodociągowa, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, gazów technicznych, przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, miejscami postojowymi, zielenią izolacyjna, utwardzeniami, na działce nr ewid. 1109/1, 52/27, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo i  przeniesionej decyzją znak BD.6740.LUB.16.2016.WK z dnia 22 marca 2016r. na z Pana Janusza Kiedowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski, ul. Przemysłowa 8, 89-510 Bysław na rzecz Pana Miłosza Kiedrowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Zakład Produkcyjno- Usługowo – Handlowy JK Miłosz  Kiedrowski, ul. Przemysłowa 8, 89-510 Bysław.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 lipca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (21 lipca 2016, 12:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 890