Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 22 lipca 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.73.2016.MŚ
 
   
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2031)
  z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 22 lipca 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.73.2016.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi, na terenie działek nr ewid. 1385/3, 1385/4, 1385/5, 1385/6, 1385/8, 1385/7, 1385/10, 1388/11, 1388/12*, 1388/13*, 1389/1, 1541/35, 1542/4, 2104/1*, 2105/3*, 2109/3, 2109/4, 2098, 2104/2*, 2106, 2109/6, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2110/5, 2110/6, 2110/7, 2125/15*, 2125/16*, 2129/2, 2137/3, 2137/9*, 3351/1*, 3825/1*, 3825/2*, 6004/24 położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola. 
(x* - działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w granicach lokalizacji inwestycji).
 
            Zakres prac budowlanych obejmuje: przebudowę dróg gminnych (ulice: Pocztowa i Dworcowa), przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę chodników, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, budowę zatok postojowych, budowę miejsc postojowych, budowę murów oporowych, budowę schodów terenowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci wodociągowej, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni i drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, wykonanie nowych nasadzeń, niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (7:30-14:30), osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 lipca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (26 lipca 2016, 10:12:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670