Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 15 września 2016r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.75.2016.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz.2031 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 15 września 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak                     BD.6740.CEKC.75.2016.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie” w miejscowości Cekcyn, na terenie działek nr ewid. 682/6, 682/7, 682/8, 682/10, 686/4, 688/6, 695/13, 828, 829/4, 906, 575/3, 688/3, 732/1, 829/1, 880/4, 682/5, 593, 704, 799, 807/10, 827/7, 859/3, 883/27, 1351/5, 1517, 829/6, 1919, 864/7, 399, 687/1*, 691/13*, 691/15*, 695/45*, 591/5*, 592/3*, 807/11*, 810/5*, 815/11*, 829/9*, 860/5*, 860/7*, 863/1*, 884/1*, 885/1*,  położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101-102, w godzinach pracy Urzędu (tel. 52 5590718).

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 września 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 września 2016, 14:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827