Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwolenu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompowniami i tłoczniami ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny, gmina Cekcyn.

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 19 września 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.60.2016.DD.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 19 września 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.60.2016.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompowniami i tłoczniami ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny, gmina Cekcyn.
Trasa inwestycji przebiegać będzie działkami o nr ewid.:184/4, 189/4 i 188/1 położonymi w obrębie geodezyjnym Zdroje, działkami o nr ewid. 2, 3, 21/5, 22/1, 23/4, 23/5, 42/3, 43, 55/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4, 75/1, 86/6, 86/7, 86/16, 86/20, 86/31, 87/2, 88, 89/1, 92, 93/11, 93/25, 94, 123, 130, 131, 134, 5009/6, 5031/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Ludwichowo i działkami o nr ewid. 14/1, 15/1, 15/4, 16/1, 28, 29/1, 31/1, 32/3, 32/5, 32/12, 40/1, 41/1, 43/2, 44/4, 45/1, 45/2, 58, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 78/1, 78/32, 80/1, 89/9, 90/1, 91/1, 91/5, 93, 97/6, 97/7, 108, 152, 156, 157, 158, 159 5222/11 położonymi w obrębie geodezyjnym Trzebciny. Przepompownie i tłocznie ścieków usytuowane będą na działkach:
- przepompownia ścieków P1 – działka o nr ewid. 131, obręb geodezyjny Ludwichowo,
- przepompownia ścieków P2 – działka o nr ewid. 43, obręb geodezyjny Ludwichowo,
- przepompownia ścieków P3 – działka o nr ewid. 86/31, obręb geodezyjny Ludwichowo,
- przepompownia ścieków P4 – działka nr ewid. 78/32 obręb geodezyjny Trzebciny,
- tłocznia ścieków T – działka o nr ewid. 44/4, obręb geodezyjny Trzebciny,
- tłocznia ścieków PT1- działka o nr ewid. 157, obręb geodezyjny Trzebciny.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 w godzinach pracy Urzędu (7:30-14:30), osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590718.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (16 września 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 września 2016, 14:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989