Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompownią ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 05 września 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.61.2016.DD.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 05 września 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.61.2016.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompownią ścieków na działce o nr ewid. 226/2 w miejscowości  Zamarte, obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Trasa inwestycji przebiegać będzie działkami o nr ewid. 53/4, 142/1, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/14, 142/15, 143/3, 225/3, 226/1, 226/2, 236/1, 255/11 i 268/2 położonymi w miejscowości Zamarte, obrębie geodezyjnym Nowy Sumin, gmina Cekcyn.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 w godzinach pracy Urzędu (7:30-14:30), osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590718.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 września 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 września 2016, 14:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598