Zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 10 października 2016r. znak BD.6740.CEKC.79.2016.WK-pozw.na bud.budynku inwent., na dz.nr 320 w m.Brzozie 2,gm.Cekcyn


______________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 października 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.79.2016.WK
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 10 października 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.79.2016.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej, na działce nr ewid. 320 położonej w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki rewizyjnej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną do budynku od złącza i zewnętrzną linią elektroenergetyczną.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 w godzinach pracy Urzędu, osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (13 października 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (13 października 2016, 11:40:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834