Zawiad.o wyd.w dn.25.10.2016r. dec.Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.107.2016.WK dot.rozbud.istn.stacji paliw o zbiornik wraz z zewn.instal.paliwową.na dz.nr 2262/2 i 2263/7 poł.przy ul.Bydgoskiej w Tucholi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 25 października 2016r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.107.2016.WK
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 25 października 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.107.2016.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącej stacji paliw o zbiornik wraz z zewnętrzną instalacją paliwową i odpowietrzającą oraz rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego na terenie działek nr ewid. 2262/2 i 2263/7 położonych przy ul. Bydgoskiej w Tucholi.
 
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101,102 i 112 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (25 października 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 października 2016, 10:25:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537