Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku obory na 40 DJP z wiatą w istniejącym siedlisku rolnym na terenie działki o nr ewid. 169 położonej przy ulicy Polnej 7 w Cekcynie

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 listopada 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.77.2016.DD.MŚ
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 10 listopada 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.77.2016.DD.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku obory na 40 DJP z wiatą (dane techniczne budynku obory: powierzchnia zabudowy 601.92m2, powierzchnia użytkowa 577.40m2, kubatura 3671.70m3. Dane techniczne wiaty: powierzchnia zabudowy 10.50m2, powierzchnia użytkowa 9.90m2, kubatura 32.02m3),w istniejącym siedlisku rolnym na terenie działki o nr ewid. 169 położonej przy ulicy Polnej 7 w miejscowości Cekcyn wraz z płytą gnojową (powierzchnia zabudowy 218.90m2), zbiornikiem na gnojowicę (pojemność 210.00m3) oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: elektryczna i sanitarną.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718). 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 listopada 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (10 listopada 2016, 07:59:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743