Zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 30 grudnia 2016r. znak BD.6740.CEKC.102.2016.WK-pozw.na bud.budynku inwent., na dz.nr 328/2 w m.Mikołajskie 4,gm.Cekcyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 30 grudnia 2016r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.CEKC.102.2016.WK
 
                                  
           
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 grudnia 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.102.2016.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej, usytuowanej na działce nr ewid. 328/2 położonej w miejscowości Mikołajskie 4, obręb ewidencyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi i sanitarnymi oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki i elektroenergetyczną linią zasilającą /dane techniczne: powierzchnia użytkowa 1160,55m2, powierzchnia zabudowy 1107,50m2, kubatura 6823,00m3, 97,8 DJP/.
 
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101,102 i 112 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (9 stycznia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (9 stycznia 2017, 09:14:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841