Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 10.08.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E 
Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
 
zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Cekcyn, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
o wszczęciu  w dniu 10 sierpnia  2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Leszka Pozorskiego  uzupełnionego w dniu 11 września 2018 r dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na  wykonanie  ziemnego stawu rybnego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 156/5, 155/2, obręb Nowy Sumin 0007, gm. Cekcyn, powiat tucholski o następujących parametrach :

a)      wymiary ( kształt prostokąta )                                20,00 m x 50,00 m,
b)      nachylenie skarp stawu                                           1 : 1,5,
c)      maksymalna głębokość wody w stawie                  2, 30 m,
d)     powierzchnia całkowita stawu                                0,1000 ha,
e)      objętość wykopu                                                      1.920,00 m3,
f)       objętość wody w stawie                                           17013,00 m3,
g)      rzędna projektowana dna stawu                              100,50 m.n.p.m.,
h)      rzędna maksymalna zwierciadła wody w stawie    102,80 m.n.p.m.
 
 
 
wnioskodawca : Leszek Pozorski
 
wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  24 września 2018 r.
 
 
data złożenia wniosku :  10.08.2018 r.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (25 września 2018)
Opublikował: Szymon Hoppe (25 września 2018, 14:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698